Telugu Whatsapp Status

Telugu Whatsapp Status: here you will get all types of telugu whatsapp status and telugu whatsapp status quotes.

                                Telugu Whatsapp Status

www.onlywhatsappstatus.comMore Related Posts: 

Telugu Whatsapp Status List:

1. ధనం సంపాదించాలంటే ఎలాగైనా సంపాదించవచ్చు కానీ ఒకరి మనసులో స్తానం సంపాదించాలంటే ఎదుటివారి మనసు అర్థం చేసుకునే గుణం ఉండాలి

2.  ప్రయత్నం ఎప్పటికి వృధా కాదు వైఫల్యం శాశ్వతంగా ఉండదు కొన్ని సార్లు చిన్న
ప్రయత్నం నీకు ఉన్నత స్థానాన్ని కల్పిస్తుంది

3. ఆస్థిని చూసి ప్రేమించే వారి కంటే నిన్ను తమ ఆస్తిగా భావించే వారే ముఖ్యం

4. సూర్యుడు ఒక్క పగలు మాత్రమే నీకు దారి చూపగలడు కానీ నమ్మకం మరియు ఆత్మ
విశ్వాసం మాత్రం ని జీవన గమ్యమంత వెలుగును విరాజిమ్ముతూనే ఉంటాయి

5. ధనం మూలం ఇదం జగత్

6. సాధ్యాయన్ సాధ్యతే సర్వం

7. పెళ్ళాయీన తరువాత జీవీత బాగాస్వామిని ప్రెమీoచడం ఆరోగ్య కరమయిన ప్రేమ

8. తాళిని ని బరువుగా భావించే ఏ ఆడది సంసారానికి పనికి రాదు భార్యని బానిసగా భావించే ఏ
మగాడు సమాజానికి పనికి రాడు

9. బంగారం నాన్యత అగ్ని లో తెలుస్తుంది మనిషి లోని మంచితనం కష్టం లో తెలుస్తుంది

10. ని గమ్యం ఎంత ఎత్తులో ఉన్నపటికీ దాన్ని చేరుకునే మార్గం మాత్రం ని కాళ్ళ క్రింది నుండే
మొదలవుతుంది

11. ప్రతి కదలిక ఈశ్వరునిదే జరిగేది జరుగుతుంది జరుగనిది జరుగదు ఇది సత్యం కనుక
మౌనంగా ఉండటం ఉత్తమం

12. పోయిన కాలం నిది కాదు వచ్చే కాలం ని ఆధీనంలో ఉండదు ఈ సమయాన్నే ఏ మంచి
చేయాలన్నా ఉపయోగించుకో

13. మనవి అనుకున్నoత వరకే ఈ బంధాలు,ఆప్యాయతలు మనసు విరిగి ఒక్కసారి వద్దు
అనుకుంటే నువ్వేవరొ నేనెవరో...

14. జీవితంలో ఓటమి అనేది కేవలం ఒక్క చిన్న సంఘటన మాత్రమే కాని ఓటమి...జీవితం
కాదు

15. మనకు జీవితంలో కావలసింది మూడు స్పందించే హృదయం ప్రేమించే మనసు,పని చేసే
చెయ్యి.

15. పుట్టుకతోనే జీవితం పులవనం కాదు

16. ప్రతి మొక్క మనమే నాటి  దానీని అందమయీనా పూలవనం గా మార్చుకోవాలి..

17. అందమైనది ఎప్పుడు ఆశ పెడుతుంది ఇష్టమైనది ఎప్పుడు కష్ట పెడుతుంది

18. జీవితంలో నీకు శత్రువులు అవుతున్నారంటే వారు సాదించలేంది నీవు సాధించి
చూపించావు అని అర్థం

19. చెయ్యడానికి ఒక పని , ప్రేమించడానికి ఒక ఆశ ఈ మూడు ఉన్న వాళ్ళు నిత్యం సంతోషంగా
ఉంటారు

20. కొన్ని జ్ఞాపకాలు మనుషుల్ని గుర్తు చేస్తే,ఇంకొన్ని జ్ఞాపకాలు వారి మనసుల్ని గుర్తు చేస్తాయి.

21. మంచితనం అనేది చెప్పడానికి,వినడానికి తప్ప బ్రతకడానికి పనికిరాదు

22. నిజానికి నీడకు తేడా ఉన్నట్లు మాటకి చెప్పుడు మాటలకి ఎంతో తేడా ఉంటది

23. నింద నిజమైతే తప్పక దిద్దుకో అబద్ధమైతే నవ్వేసి ఊరుకో

24. ఆకలితో ఉన్న కడుపు ఖాళీగా ఉన్న జేబు ముక్కలైన మనసు ఈ మూడు జీవితంలో ఎన్నో
పాటలు నేర్పుతాయి

25. సంపడలెన్నో ఉన్న తృప్తిలేని జీవితం వ్యర్థం పూరి గుడిసె బ్రతుకైన కంటి నిండా
నిధురపోయే ఆ మనిషి జీవితం ధన్యం

26. మనిషి బ్రతకడానికి పెద్దగా ఖర్చు ఉండదు కానీ ఎప్పుడైతే ఎదుటివారిల బ్రతకాలి
అనుకుంటాడో అప్పుడే ఖర్చు అవుతుంది

27. తక్కువ సంపాదించే వారి కంటె  తక్కువ పొదుపు చేసేవారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి

28. పాపం ద్వారా సాధించే విజయం కన్నా పుణ్యం ద్వారా పొందే ఓటమి గొప్పది

29. నక్షత్రాలన్నీ చికట్లోనే కనిపించినట్టు కష్టాల్లోనే సత్యాలు కనిపిస్తాయి

30. జీవితం సైకిల్ ప్రయాణం లాంటిది అదుపు తప్పకుండ ఉండాలంటే తొక్కుతూనే ఉండాలి

31. లక్ష్యం కోసం అలుపెరుగక శ్రమిస్తుంటె నేడు కాకపోయినా రేపుఐనా విజయం
సాధ్యమవుతుంది

32. కన్నీళ్లు కార్చే కనుల కన్నా వాటిని దాచేందుకు నవ్వే పెడవులకీ భాధ ఎక్కువ

33. కష్టాలు ని శత్రువులు కాదు,ని బలాన్ని బలహినతలని తెలియజేసే నిజమైన మిత్రులు
మాత్రమే

34. ప్రశ్నించనిదే సమాధానం దొరకదు ప్రయత్నిచనిదే కోరుకున్నది దక్కదు,అడుగు
వెయ్యనిదే కాలం నిన్ను కదలనివ్వదు

35. అమ్మ ప్రేమ కళ్ళతో చూడగలం కానీ....నాన్నా ప్రేమ కన్నీళ్లతోనే  తెలుసుకోగలం

36. ఇతరుల జీవితాలతో నిన్ను పోల్చుకోవద్దు నువ్వు వారిలా ఉంటే నికంటూ సొంత జీవితం
ఏముంటుంది

37. మనకి మంచి చెప్పేవాళ్ళు దొరకడం మన అదృష్టం ఆ మంచి వినకపోవడం మన
దురదృష్టం

38. సంభవామి యుగే:యుగే:

39. నిన్ను నిన్నుగా నమ్మేవారికి ప్రాణం ఇచ్చేయ్ నిన్ను వదిలి వెళ్లే వారికి దారి ఇచ్చేయ్

41. ఎవరైతే నిజాయితీగా వుంటారో వాళ్లెప్పుడు ఒంటరి వాళ్ళే అవుతారు

42. మన వలన ఒకరు సంతోషంగా ఉన్నారంటే అది మన వ్యక్తిత్వం మన వలన ఒకరు బాధ
పడుతున్నారంటే అదే మన గుణం

43. మార్కెట్లో 2జీ,3జీ,4జీ లు ఉన్న భవిష్యత్తులో 5జీ,6జీ రావచ్చేమో కానీ ఎన్ని జీ లు వచ్చినా
కానీ మతాజీ, గురూజీ లు అందించే విద్య ఎంతో విలువైనది

44. మన జీవితంలో అర్థం చేసుకొనే వ్యక్తి దొరకడం మన అదృష్టం ఆ అదృష్టాన్ని అపార్థం
చేసుకుంటే మనం జీవించడమే కష్టం

45. నిజమైన ప్రేమంటే మనుషులు కలవడం కాదు మనసులు కలవడం

46. నీవు ఎంత మందిలో ఉన్న నికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండేందుకు ప్రయత్నించు

47. నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించే వ్యక్తిని ఎన్నటికీ వదలకు ఎందుకంటే ....ఎదో ఒక రోజు నీకె
తెలుస్తుంది రాళ్లను పోగు చేస్తూ వజ్రాన్ని కోల్పోయావని

48. బాధ ఎలా ఉంటదో జారే కన్నిటికీ ఎం తెలుసు అనుభవించే మనసుకు తప్పా

49. కొన్ని బంధాలకు విలివెక్కువ మనసుతో లికించకుంటాం కాబట్టి

50. ఒక అబ్బాయికి ప్రేమించడం నేర్పించేది అదే అబ్బాయికి ప్రాణం పోయేలా ఎడిపించేది
ఖచ్చితంగా అమ్మాయే

51. నిజం నిప్పు కాకున్నా అబద్ధమైతే మాత్రం నిప్పుల దహిస్తుంది

52. మనుషులలో అత్యుత్తమమైనదాన్ని తేవడానికి ఒక సవాలులాంటిది ఏదీ లేదు.

53. మీరు కోరుకున్నదానికి కష్టపడి పనిచేయండి ఎందుకంటే అది పోరాటం లేకుండా మీకు రాదు.

54. నాకు విషయం. నన్ను నేను ప్రేమిస్తాను. నేను విలువైనవాడను. నేను విలువైనవి. నాకు గొప్ప ప్రయోజనం ఉంది. నేను అందం ప్రసారం చేస్తున్నాను. ప్రపంచానికి ఇవ్వడానికి నాకు బహుమతి ఉంది. నేను సంతోషంగా ఉండటానికి అర్హత ఉంది. నేను తెలివైన ఉన్నాను. నేను పెరుగుతున్నాను. నేను నయం చేస్తున్నాను. నేను పరిణమిస్తున్నాను. నేను నేర్చుకుంటున్నాను. నేను నా కోసం మంచి జీవితాన్ని సృష్టించాను.

55. నేను ఆనందాన్ని ఎన్నుకున్నాను, నేను ఎలా భావిస్తాను మరియు నేటికి నేను బాధ్యత వహిస్తాను.

56. కొంతమంది విజయం కావాలని కలలుకంటున్నారు, మరికొందరు ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే లేచి అది జరిగేలా చేస్తారు.

57. ఇది నాకు ఎంత బాధ కలిగిస్తుందో నాకు అక్కర్లేదు.

58. ఇది కష్టమవుతుంది, కానీ కష్టం అసాధ్యం కాదు.

59. సానుకూల మనస్సు. సానుకూల వైబ్‌లు. సానుకూల జీవితం.

60. మీ ఉనికిని అభినందించని వారికి మీరు లేని బహుమతిని ఇవ్వండి.

61. విజయం ఒక ప్రయాణం, గమ్యం కాదు.

67. జీవితంలో ఉత్తమమైన విషయాలు నిజంగా ఖరీదైనవి.

68. వ్యక్తిగతంగా, మేము ఒక డ్రాప్. కలిసి, మేము ఒక మహాసముద్రం. 

69. సంతోషంగా ఉండటం అంటే విషయాలు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయని కాదు. మీరు లోపాలను మించి చూడాలని నిర్ణయించుకున్నారని దీని అర్థం. 

70. నేను ప్రపంచాన్ని పర్యటించాలనుకుంటున్నాను మరియు క్రొత్త ప్రదేశాల గాలిని పీల్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. 

71. జీవితం ఇంద్రధనస్సు లాంటిది. దాని రంగులు కనిపించడానికి మీకు వర్షం మరియు సూర్యుడు రెండూ అవసరం. 

72. నేను నా జీవితంలో ఉత్తమ భాగం అని నేను చెప్పాలి, నేను నా జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకున్నాను. కొడుకు, మీ కోసం చాలా ప్రేమ మరియు కౌగిలింతలు! 

73. ఇది ముఖ్యమైనది కావడం ఆనందంగా ఉంది కాని బాగుంది. 

74. యేసు నా రక్షకుడు నా మతం కాదు. 

75. స్వరకర్త అంటే సందేహించని గాలి అణువులపై తన ఇష్టాన్ని బలవంతం చేసే వ్యక్తి, తరచూ సందేహించని సంగీతకారుల సహాయంతో. 

76. విశ్వం మొత్తం మీదే ప్రకాశిస్తుంది. 

77. ఒక పులి గొర్రెల నిద్ర అభిప్రాయాన్ని కోల్పోదు. 

78. ఒక వ్యక్తి 12 పువ్వులు కొన్నాడు. 11 నిజమైన మరియు ఒక నకిలీ. "చివరి పువ్వు చనిపోయే వరకు నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను" అని అన్నాడు.
 

COMMENTS

Name

abdul kalam status,1,abdul kalam whatsapp status,1,abraham lincoln status,1,abraham lincoln whatsapp status,1,albert einstein status,1,albert einstein whatsapp status,1,All Whatsapp Status,1,alone status,1,alone whatsapp status,1,amazing status,1,Amazing Whatsapp Status,1,ambedkar status,1,Angry Status,1,Angry Whatsapp Status,1,animal staus,1,animal whatsapp status,1,asia whatsapp group invite links,1,asia whatsapp group join links,1,asia whatsapp group links,1,asia whatsapp groups,1,attitude status,1,attitude whatsapp status,1,australia whatsapp group invite links,1,australia whatsapp group join links,1,australia whatsapp group links,1,australia whatsapp groups,1,b.r. ambedkar whatsapp status,1,beautiful status,1,Beautiful Whatsapp Status,1,bengali status,1,Bengali Whatsapp Status,1,benjamin franklin status,1,benjamin franklin whatsapp status,1,best Funny Whatsapp Status,1,best status,1,Best Whatsapp Status,1,best whatsapp status in hindi,1,Bhagat Singh Status,1,Bhagat Singh Whatsapp Status,1,big status,1,big whatsapp status,1,bill gates status,1,bill gates whatsapp status,1,boys status,1,Boys Whatsapp Status Quotes,1,Brave Status,1,Brave Whatsapp Status,1,brother status,1,brother whatsapp status,1,business whatsapp group invite links,1,business whatsapp group join links,1,business whatsapp group links,1,business whatsapp groups,1,che guevara status,1,che guevara whatsapp status,1,china whatsapp group invite links,1,china whatsapp group join links,1,china whatsapp group links,1,china whatsapp groups,1,Chinese quotes,1,Chinese status,1,Chinese Whatsapp Status,1,comedy status,1,Comedy Whatsapp Status,1,Comedy Whatsapp Status quotes,1,confidence status,1,confidence whatsapp status,1,cool status,1,Cool Whatsapp Group Names,1,Cool Whatsapp Status,1,crazy status,1,Crazy Whatsapp Status,1,creative status,1,creative whatsapp status,1,cute status,1,Cute Whatsapp Status,1,deep status,1,deep whatsapp status,1,depression status,1,depression whatsapp status,1,Different Quotes,1,Different Status,1,Different Whatsapp Status,1,education status,1,education whatsapp status,1,emotional status,1,emotional whatsapp status,1,england whatsapp group invite links,1,england whatsapp group join links,1,england whatsapp group links,1,england whatsapp groups,1,english whatsapp status,1,english whatsapp status quotes,1,failure status,1,failure whatsapp status,1,family status,1,family whatsapp status,1,famous status,1,famous whatsapp status,1,father whatsapp status,1,fathers day status,1,fathers day whatsapp status,1,FB status,1,Festival Quotes,1,Festival status,1,Festival whatsapp status,1,Fidel Castro Status,1,Fidel Castro Whatsapp Status,1,free status,1,free whatsapp status,1,Friedship Whatsapp Group Names,1,Friendship day quotes,1,Friendship day status,1,Friendship day whatsapp status,1,friendship status,1,Friendship whatsapp status,1,funny status,1,Funny Whatsapp Status,1,good morning status,1,good morning whatsapp status,1,good night status,1,good night whatsapp status,1,good status,1,Good Whatsapp Status,1,great status,1,Great Whatsapp Status,1,Great Whatsapp Status Quotes,1,group status,1,Happy Birthday Quotes,1,Happy Birthday Status,1,Happy Birthday Whatsapp Status,1,Happy Status,1,Happy Whatsapp Status,1,Hindi quotes,1,ielts whatsapp group join links,1,ielts whatsapp group links,1,ielts whatsapp groups,1,ielts whatsapp invite links,1,indian status,1,indian whatsapp group invite links,1,indian whatsapp group join links,1,indian whatsapp group links,1,indian whatsapp groups,1,indian whatsapp status,1,inspirational status,1,inspirational whatsapp status,1,interesting status,1,interesting whatsapp status,1,iq option whatsapp group invite links,1,iq option whatsapp group join links,1,iq option whatsapp group links,1,iq option whatsapp groups,1,jawaharlal nehru whatsapp status,1,jawaharlal nehru status,1,Kannada Whatsapp Group Invite links,1,Kannada Whatsapp Group Join Links,1,Kannada Whatsapp Group Links,1,Kannada Whatsapp Groups,1,karl marx status,1,karl marx whatsapp status,1,Latest status,1,Latest Whatsapp Status,1,leadership status,1,leadership whatsapp status,1,life status,1,like status,1,like whatsapp status,1,lovely status,1,mahatma gandhi status,1,mahatma gandhi whatsapp status,1,marathi status,1,martin luther king status,1,martin luther king whatsapp status,1,mom whatsapp status,1,moral status,1,moral whatsapp status,1,mother status,1,mother teresa status,1,mother teresa whatsapp status,1,mothers day whatsapp status,1,motivational status,1,Motivational Whatsapp status,1,Motivational Whatsapp status & Quotes,1,My Status,1,My Whatsapp Status,1,nature status,1,nature whatsapp status,1,nelson mandela status,1,nelson mandela whatsapp status,1,new status,1,New Whatsapp Status,1,Nice Whatsapp Status Quotes,1,Nice Whatsapp Status.nice status,1,one line whatsapp status,1,online shopping whatsapp group invite links,1,online shopping whatsapp group join links,1,online shopping whatsapp group links,1,online shopping whatsapp groups,1,oscar wilde status,1,oscar wilde whatsapp status,1,painful status,1,painful whatsapp status,1,peaceful status,1,peaceful whatsapp status,1,Perfect Status,1,Perfect Whatsapp Status,1,Perfect Whatsapp Status Quotes,1,pharmacy whatsapp group invite links,1,pharmacy whatsapp group join links,1,pharmacy whatsapp group links,1,pharmacy whatsapp groups,1,Popular Status,1,Popular Whatsapp Status,1,Populat Quotes,1,positive status,1,positive whatsapp status,1,punjabi quotes,1,punjabi status,1,Royal Status,1,Royal Whatsapp Status,1,Sad Whatsapp Status,1,sad whatsapp status quotes,1,short status,1,Short Status For Whatsapp,1,simple status,1,Simple Whatsapp Status,1,sister status,1,sister whatsapp status,1,smile status,1,smile whatsapp status,1,Some status,1,Some Whatsapp Status,1,special status,1,Special Whatsapp Status,1,Special Whatsapp Status quotes,1,Spiritual Status,1,Spiritual Status For Whatsapp,1,sports status,1,sports whatsapp status,1,startup whatsapp group join links,1,startup whatsapp group links,1,startup whatsapp groups,1,startup whtasapp group invite links,1,Status 2019,1,Status 2020,1,status in Hindi,1,strength status,1,strength whatsapp status,1,strong status,1,strong whatsapp status,1,style status,1,style whatsapp status,1,Success Quotes,1,Success Status,1,Success Whatsapp Status,1,super status,1,Super Whatsapp Status,1,swami vivekananda status,1,swami vivekananda whatsapp status,1,sweet status,1,Sweet Whatsapp Status,1,Sweet Whatsapp Status quotes,1,tamil status,1,tamil whatsapp group invite links,1,tamil whatsapp group join links,1,tamil whatsapp group links,1,tamil whatsapp groups,1,Tamil Whatsapp Status Quotes,1,Teachers Day Status,1,Teachers Day Whatsapp Status,1,tech status,1,tech whatsapp status,1,telugu quotes,1,Telugu Whatsapp Status,1,thomas alva edison status,1,thomas alva edison whatsapp status,1,top status,1,Top Whatsapp Status,1,travel status,1,travel whatsapp status,1,trending status,1,trending whatsapp status,1,ultimate status,1,ultimate whatsapp status,1,unique status,1,Unique Whatsapp Status,1,Urdu Fb Status,1,Urdu Quotes,1,Whatsapp Group Invite Links,1,Whatsapp Group Join Links,1,Whatsapp Group Links,1,Whatsapp Group Names,1,whatsapp group status,1,Whatsapp Groups,1,whatsapp quotes,1,whatsapp status,78,Whatsapp Status 2019,1,Whatsapp Status 2020,1,Whatsapp status about life,1,Whatsapp Status Attitude,1,Whatsapp status For Boys,1,whatsapp status in bengal,1,Whatsapp Status In English,2,Whatsapp Status In Hindi,1,Whatsapp Status In One Line,1,Whatsapp Status In Urdu,1,Whatsapp Status Marathi,1,Whatsapp status punjabi,1,whatsapp status quotes,6,Whatsapp Status Tamil,1,whatsapp status.,1,whatsapp telugu status,1,whatspp status,1,winners status,1,Winners whatsapp status,1,wonderful status,1,Wonderful Whatsapp Status,1,youtube promotion whatsapp group invite links,1,youtube promotion whatsapp group join links,1,youtube promotion whatsapp group links,1,youtube promotion whatsapp groups,1,
ltr
item
OnlyWhatsappStatus: Telugu Whatsapp Status
Telugu Whatsapp Status
Telugu Whatsapp Status: here you will get all types of telugu whatsapp status and telugu whatsapp status quotes.
https://1.bp.blogspot.com/-fKcG3Yd4Uk0/XcQ7U_PFfeI/AAAAAAAACBQ/kvLbjcmaFWYpQiQbtNqDty_8ja1tZsjJwCLcBGAsYHQ/s640/%25E0%25B0%2586%25E0%25B0%25B8%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A5%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BF%2B%25E0%25B0%259A%25E0%25B1%2582%25E0%25B0%25B8%25E0%25B0%25BF%2B%25E0%25B0%25AA%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25B0%25E0%25B1%2587%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259A%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25B5%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BF%2B%25E0%25B0%2595%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259F%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%25A8%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A8%25E0%25B1%2581%2B%25E0%25B0%25A4%25E0%25B0%25AE%2B%25E0%25B0%2586%25E0%25B0%25B8%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A4%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2597%25E0%25B0%25BE%2B%25E0%25B0%25AD%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B5%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259A%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25B5%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B0%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25AE%25E0%25B1%2581%25E0%25B0%2596%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25AF%25E0%25B0%2582.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-fKcG3Yd4Uk0/XcQ7U_PFfeI/AAAAAAAACBQ/kvLbjcmaFWYpQiQbtNqDty_8ja1tZsjJwCLcBGAsYHQ/s72-c/%25E0%25B0%2586%25E0%25B0%25B8%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A5%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BF%2B%25E0%25B0%259A%25E0%25B1%2582%25E0%25B0%25B8%25E0%25B0%25BF%2B%25E0%25B0%25AA%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25B0%25E0%25B1%2587%25E0%25B0%25AE%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259A%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25B5%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B0%25E0%25B0%25BF%2B%25E0%25B0%2595%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259F%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25A8%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%25A8%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A8%25E0%25B1%2581%2B%25E0%25B0%25A4%25E0%25B0%25AE%2B%25E0%25B0%2586%25E0%25B0%25B8%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25A4%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2597%25E0%25B0%25BE%2B%25E0%25B0%25AD%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B5%25E0%25B0%25BF%25E0%25B0%2582%25E0%25B0%259A%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25B5%25E0%25B0%25BE%25E0%25B0%25B0%25E0%25B1%2587%2B%25E0%25B0%25AE%25E0%25B1%2581%25E0%25B0%2596%25E0%25B1%258D%25E0%25B0%25AF%25E0%25B0%2582.jpg
OnlyWhatsappStatus
https://www.onlywhatsappstatus.com/2019/01/telugu-whatsapp-status.html
https://www.onlywhatsappstatus.com/
https://www.onlywhatsappstatus.com/
https://www.onlywhatsappstatus.com/2019/01/telugu-whatsapp-status.html
true
3747776749614349706
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy